Raporty O Oddziaływaniu Przedsięwzięcia Na Środowisko, Programy Gospodarki Odpadami, Operaty Wodnoprawne, Fotowoltaika, elektrownie i panele słoneczne

Oferta


Specjalizujemy się w zakresie następujących opracowań:

 • Raporty o oddziaływaniu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko wymagane w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Wnioski do uzyskania pozwoleń zintegrowanych
 • Przeglądy ekologiczne instalacji i obiektów,
 • Operaty wodnoprawne na pobór wód, odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych,
 • Operaty ochrony powietrza wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwoleń,
 • Programy gospodarki odpadami i inne opracowania analityczne w tym zakresie,
 • Wyznaczenie efektu ekologicznego przedsięwzięcia,
 • Programy ochrony środowiska i ochrony powietrza dla gmin, starostw i województw,
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji i wykazów informacji dla organów ochrony środowiska,
 • Opiniowanie i doradztwo w zakresie ochrony środowiska oraz ewidencji środowiskowej w ramach stałej lub okresowej umowy,
 • Inne opracowania specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska,


Masz Pytania? Zadzwoń lub napisz już teraz: +48 608 400 703
+48 604 608 402 pracownia@ekorozwoj.eu
projekt i wykonanie kolorowestudio.org dla ekorozwój © 2012