Oferta.

Specjalizujemy się w zakresie następujących opracowań:

 • Raporty o oddziaływaniu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko wymagane w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Wnioski do uzyskania pozwoleń zintegrowanych
 • Przeglądy ekologiczne instalacji i obiektów,
 • Operaty wodnoprawne na pobór wód, odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych,
 • Operaty ochrony powietrza wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwoleń,
 • Programy gospodarki odpadami i inne opracowania analityczne w tym zakresie,
 • Wyznaczenie efektu ekologicznego przedsięwzięcia,
 • Programy ochrony środowiska i ochrony powietrza dla gmin, starostw i województw,
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji i wykazów informacji dla organów ochrony środowiska,
 • Opiniowanie i doradztwo w zakresie ochrony środowiska oraz ewidencji środowiskowej w ramach stałej lub okresowej umowy,
 • Inne opracowania specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska,
 • Pozwolenia
  – na emisje gazów i pyłów do powietrza
  – na wytwarzanie , przetwarzanie  oraz transport odpadów
 • Inwentaryzacje przyrodnicze
  – monitoring oraz inwentaryzacje przyrodnicze i dendrologiczne

Poznaj nasze realizacje.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Telefon:+48 608 400 703+48 604 608 402

E-mail:pracownia@ekorozwoj.eu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Telefon:+48 608 400 703+48 604 608 402

E-mail:pracownia@ekorozwoj.eu

ul. Kasztanowa 37, Zielona Góra