Zielone światło

dla Twojego projektu.

Zielone światło dla Twojego projektu.

Karty Informacyjne Przedsięwzięcia i Raporty

o oddziaływaniu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko wymagane w celu uzyskania decyzji środowiskowej.

Operaty

wodnoprawne na pobór wód, odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych, ochrony powietrza, itp.

Opiniowanie

oraz doradztwo w zakresie ochrony środowiska oraz ewidencji środowiskowej w ramach stałej lub okresowej umowy.

Pozwolenia i Zgłoszenia

- na emisje gazów i pyłów do powietrza
- na wytwarzanie, przetwarzanie oraz transport odpadów

Inwentaryzacje przyrodnicze

monitoring oraz inwentaryzacje przyrodnicze i dendrologiczne

O NAS


Firma „EKOROZWÓJ” jest kontynuacją Pracowni Ochrony Środowiska istniejącej na rynku od 2000r. Firma współpracuje ze specjalistami różnych dziedzin posiadającymi długoletnią praktykę zawodową.

Ochrona środowiska w projektowaniu budowlanym i w procesie inwestycyjnym realizowana jest na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa geologiczno-górniczego, ustawy o ochronie przyrody i ustawy o odpadach. Posiadamy bardzo dobrą znajomość obowiązujących przepisów, co pozwala nam na skuteczne doradztwo i projektowanie.

WIĘCEJ

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Telefon:+48 608 400 703+48 604 608 402

E-mail:pracownia@ekorozwoj.eu

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Telefon:+48 608 400 703+48 604 608 402

E-mail:pracownia@ekorozwoj.eu

ul. Kasztanowa 37, Zielona Góra